SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภูเขียว) กร มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภูเขียว) กร มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภูเขียว) กร มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภูเขียว) กร มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภูเขียว) กร มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร) จำนวน 1 อัตรา
 
 - ปฏิบัติงานด้านการเกษตร, ประสานงานมวลชน, ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์, ฝึกอบรมเกษตรกร, ปฏิบัติงานภาคสนามได้เป็นอย่างดี, ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, มีความตั้งใจในการทำงานด้านอนุรักษ์ ขับรถยนต์ได้, ทำงานล่วงเวลาได้ และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์หรือพูดภาษาถิ่น (อิสาน) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ GIS หรือมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 2 อัตรา
 
 - ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, สามารถดูแลระบบเครือข่ายได้ ใช้โปรแกรม ARCGIS ได้, มีความรู้ด้านฐานข้อมูล, มีความตั้งใจในการทำงานด้านอนุรักษ์, ปฏิบัติงานภาคสนามได้เป็นอย่างดี (ลงพื้นที่เก็บข้อมูล), ทำงานล่วงเวลาได้, ขับรถยนต์ได้ และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 เอกสารประกอบการสมัคร (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
 
 ใบแสดงผลการเรียน/วุฒิการศึกษา จำนวน 3 ชุด
 
 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 
 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
 
 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 
 ใบสมัคร (ติดต่อขอรับในวันที่สอบสัมภาษณ์)
 
 
 
 สมัครได้ที่ (สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail)
 
 ฝ่าย อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภูเขียว) ที่ตั้ง ศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 2 (ปางม่วง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
 
 E-Mail chopaka_23@hotmail.com (เขียนประวัติประกอบการสมัครงานแนบมาพร้อม) (โทร 083-3580266, 085-7587693 คุณ ช่อผกา)
 
 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (หากสมัครด้วยตนเองติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552
 
 
 
 หมายเหตุ
 
 ที่พักส่วนราชการจัดหาให้
 
 อัตราเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรีลงวันที่ 10/06/2009 08:05:27
จำนวนผู้ชม 1196
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ