ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ปริญญาโท 11 อัตรา

สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ปริญญาโท 11 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ปริญญาโท สภากาชาดไทย , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ปริญญาโท สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย รับสมัครงาน วุฒิปวช.-ปริญญาโท 11 อัตรา
 
 1. หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่ม่งานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 อัตรา)
 - อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์
 - มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ควรผ่านการบริหาร เขียนและพัฒนาระบบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ระบบงานที่มีการใช้งานจริงมาแล้ว และทำงานด้านนักวิเคราะห์ระบบมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 2. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 3. วิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (1 อัตรา)
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท ทางการพยาบาลและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 - มีประสบการณ์ทำงาน้ดานการพยาบาล มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. นักจิตวิทยา 3-5 กลุ่มงานสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ (2 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือด้านสังคมสงเคราะห์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ดี
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งาน การประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 - อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ดี
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 งานบัญชี 1ฝ่ายบัญชี สำนักงานการคลัง (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวส.สาขาการบัญชี
 - มีความสมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ดี
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบรรเท่าทุกข์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวส.สาขาการบัญชี เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การขาย การตลาด
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (1 อัตรา)
 - เพศหญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิปวช.-ปวส. สาขาการบัญชีเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การขาย การตลาด
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้
 9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 ตำแหน่งที่ 1-9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
 10. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (1 อัตรา)
 - อายุ 30-45 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 ตำแหน่งที่ 10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.โทร.0 2235 4054 0 2256 4058 ในวันและเวลาราชการ

 
ลงวันที่ 05/06/2009 14:15:58
จำนวนผู้ชม 2426
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน