SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก

ประกาศรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก รับพนักงานมหาวิทยาลัย
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาควิชา)
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก
 
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
 
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 ครั้งที่ 1/2552 ประจำปี พ.ศ. 2552
 
 จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
 ตำแหน่งที่ 76 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 1. ได้ รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต อุตสาหการ การผลิต งานเชื่อม เครื่องมือ เทคโนโลยีวัสดุ (ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาทางด้าน วศ.บ.)
 
 2. ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยตามท้ายประกาศ
 
 3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 
 
 ตำแหน่งที่ 79 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 1. ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต อุตสาหการ (ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาทางด้าน วศ.บ.)
 
 2. ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยตามท้ายประกาศ
 
 3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 
 
 คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย
 
 ระดับปริญญาตรี
 
 ๑. ต้องได้รับคะแนน GPA ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และมีผลของการทำกิจกรรมดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์
 
 ๒. ผ่านภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน TOELF ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือเทียบเท่า
 
 
 
 ระดับปริญญาโท
 
 ๑. ต้องได้รับคะแนน GPA ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ หรือ
 
 ๒. ได้รับคะแนน GPA ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ และหรือมีผลของการทำกิจกรรมดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์
 
 ๓. ผ่านภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน TOELF ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนนหรือเทียบเท่า
 
 
 
 ระดับปริญญาเอก เป็นสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
 
 
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.rmutl.ac.th และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี หรือกองบริหารทรัพยากร ภาคพายัพ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก (ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2552 (เฉพาะวันทำการ) ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก
 
 อ.เมือง จ.ตาก โทร 055-514006, 055-515900 ต่อ 242
ลงวันที่ 05/06/2009 14:14:00
จำนวนผู้ชม 1407
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ