SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กิจกรรมนัดพบแรงงาน เดือน มิถุนายน 2552

กิจกรรมนัดพบแรงงาน เดือน มิถุนายน 2552 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กิจกรรมนัดพบแรงงาน, นัดพบแรงงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมนัดพบแรงงาน, นัดพบแรงงาน 

ตารางกิจกรรมนัดพบแรงงาน เดือน มิถุนายน 2552

4 มิถุนายน 2552
เวลา 9.30-16.00น.
สถานที่จัด โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-6257,0-5528-2381
หมายเหตุ
4 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด วงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5651-3024-5
หมายเหตุ
6 มิถุนายน 2552
เวลา 10.00-16.00น.
สถานที่จัด ชั้น GF ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คสาขาบางแค
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขพื้นที่ 6
โทรศัพท์ 0-2455-5359
หมายเหตุ
9 มิถุนายน 2552
เวลา 10.00-16.30น.
สถานที่จัด โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลีวูด ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-258-8654,0-2580-9276
หมายเหตุ
9 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัด ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์จังหวัดระยอง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3869-4026
หมายเหตุ
10 มิถุนายน 2552 ถึง 11 มิถุนายน 2552
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7735-5422-3
หมายเหตุ มหกรรมนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ" นัดพบแรงงานด้วยระบบ IT
10 มิถุนายน 2552
เวลา 09.00-15.30 น.
สถานที่จัด บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 0-5661-2834 ต่อ 16
หมายเหตุ
10 มิถุนายน 2552
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3932-5913
หมายเหตุ
10 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครสวรรค์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5625-7036-7
หมายเหตุ
11 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-16.30น.
สถานที่จัด บริเวณลานท็อปไอที ห้างท็อปแลนด์อาเขต
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-6257,0-5528-2381
หมายเหตุ
12 มิถุนายน 2552 ถึง 13 มิถุนายน 2552
เวลา 10.00-16.00น.
สถานที่จัด ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2567-0630-32 ต่อ 20-23
หมายเหตุ
12 มิถุนายน 2552
เวลา 8.30-15.00น.
สถานที่จัด หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7521-4027-8
หมายเหตุ
16 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3561-3038-9
หมายเหตุ
17 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 0-7750-4364-5 ต่อ 15
หมายเหตุ
17 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด บริเวณลานจอดรถสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ 0-4241-2861 ต่อ 1
หมายเหตุ
17 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-15.30 น.
สถานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-0365
หมายเหตุ
19 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ซุ้มพุทธมามะกะ จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจัวหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-3284-6,0-3421-3283
หมายเหตุ
19 มิถุนายน 2552
เวลา 09.00-16.30น.
สถานที่จัด ณ บริเวณลาดจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-0216-7
หมายเหตุ
19 มิถุนายน 2552
เวลา 9.30-15.00น.
สถานที่จัด หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 0-3621-1208
หมายเหตุ
19 มิถุนายน 2552
เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่จัด หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม)
หน่วยงานที่จัด สำนักานจัดหางาจังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-3650-7201-3
หมายเหตุ
20 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-17.00น.
สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้ากรีนเพลส พลาซ่าซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ เขตสาธร
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
โทรศัพท์ 0-2211-8167
หมายเหตุ
21 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด ห้างบิ๊กซี สาขาสุรินทร์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-6017-8 ต่อ 12
หมายเหตุ
23 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัด ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2383-7471-3
หมายเหตุ
24 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำพูน
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 0-5352-5543-4
หมายเหตุ
24 มิถุนายน 2552
เวลา 10.00น.-16.30น.
สถานที่จัด ห้างไอ.ที.พลาซ่า
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4425-7718,0-4423-0460
หมายเหตุ
26 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0-7461-4141
หมายเหตุ
26 มิถุนายน 2552 ถึง 27 มิถุนายน 2552
เวลา 10.00-17.00น.
สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
โทรศัพท์ 0-2434-6575-6
หมายเหตุ
26 มิถุนายน 2552
เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่จัด ห้องประชุมศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 2
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
โทรศัพท์ 0-4281-2594
หมายเหตุ
28 มิถุนายน 2552
เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่จัด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5672-0667-8
หมายเหตุ
3 กรกฎาคม 2552 ถึง 4 กรกฎาคม 2552
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด โรงแรมโลตัสปางสวนแก้และอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5311-2744-6
หมายเหตุ

 

ที่มา : doe.go.th
ลงวันที่ 04/06/2009 13:14:59
จำนวนผู้ชม 2260
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ