SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม เปิดรับธุรการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม เปิดรับธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับธุรการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับธุรการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม รับ ธุรการ (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2552)
   
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 อัตราเงินเดือน 5,080 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.
 2. มีความรู้ความชำนาญด้านเอกสารการพิมพ์และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลากรณีมีการฝึกอบรม
 
 หลักฐานการรับสมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 7. ค่าสมัคร จำนวน 50 บาท (จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
 
 การรับสมัคร
 ยื่นใบสมัครที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 การสอบคัดเลือก
 โดยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 ประกาศผลสอบคัดเลือก
 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 พร้อมรายงานตัว



ลงวันที่ 25/05/2009 14:33:13
จำนวนผู้ชม 1241
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ