ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชสถิติ โรงพยาบาลราชวิถี , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชสถิติ โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี จะดำเนินการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5 อัตรา
 
  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดังนี้
 
  1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
  - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ ค่าจ้างเดือนละ 7,088.- บาท ค่าครองชีพ 500.- บาท เบี้ยขยันเดือนละ 600.-บาท
  - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรเวชสถิติ
  - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. 3 ปี)
 
  2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
  2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
  2.3 วุฒิการศึกษาฉบับตัวจริง และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  2.4 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
  2.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ , ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
 
  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือก โหลดใบสมัคร ทาง www.raja vithi.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 2 พฤษภาคม 2552 ในวัน และเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายทร ัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถีลงวันที่ 21/05/2009 16:02:40
จำนวนผู้ชม 2630
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน