SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาโท-เอก 12 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาโท-เอก 12 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโท-เอก 12 อัตรา
 
 1. อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาเอก ทางการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจ
 3. อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาเอก ทางการบริหารธุรกิจหรือการจัดการทั่วไป
 5. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางการศึกษาปฐมวัย หรือการอนุบาลศึกษา
 6. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาจีน
 7. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาไทย เน้นวรรณคดีหรือวรรณคดีเปรียบเทียบ หรือทางการภาษาสอนภาษาไทย
 8. อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางนิเทศศาสตร์ เน้นวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
 9. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟแวร์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟิค
 10. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางโยธา วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมสำรวจ
 11. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท - เอก ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
 12. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท-เอก ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จบปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร)
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชุมพู อ.เมือ จ.ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 19/05/2009 05:53:25
จำนวนผู้ชม 1781
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ