SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศภ.4 จ.อุดรธานี เปิดรับนักวิชาการอุตสาหกรรม

ศภ.4 จ.อุดรธานี เปิดรับนักวิชาการอุตสาหกรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับนักวิชาการอุตสาหกรรม ศภ.4 จ.อุดรธานี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับนักวิชาการอุตสาหกรรม ศภ.4 จ.อุดรธานี

ศภ.4 จ.อุดรธานี รับ นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านคอมพิวเตอร์) ( ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2552)
  17 พฤษภาคม 2552
   ประกาศ กสอ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ (ศภ.4 จ.อุดรธานี)
 
 ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
 
 ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 2.มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล ชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ เขียนชุดคำสั่งประยุกต์ ติดตั้งและจัดทำคู่มือการใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
 
 3.มีประสบการณ์ในด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเขียนหรือออกแบบเวปไซต์ ตลอดจนโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล
 
 4.มีความรู้ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
 
 1.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02-354-3173
 
 2.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เลขที่ 339 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลเนินสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี โทร.042-207-232-6
 
 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาง  http://www.dip.go.thลงวันที่ 19/05/2009 05:46:21
จำนวนผู้ชม 1247
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ