SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทหารพรานที่ 41 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง 41

กรมทหารพรานที่ 41 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง 41 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

กรมทหารพรานที่ ๔๑
 
 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง๔๑
 
 ตั้งแต่วันนี้-๒๓ พ.ค.๕๒
 
 ณ บก.กรมทหารพรานที่๔๑ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๗๓-๒๑๖๓๔๑,๐๗๓-๒๑๖๑๘๘
 
 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมทหารพรานที่ ๔๑
 
 http://obgyn.md.kku.ac.th/taharnpran41/
 
 กำหนดการและคุณสมบัติในการคัดเลือกการสอบเข้าอาสาสมัครทหารพรานหญิง
 
 วันที่ ๑๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
 - ประกาศทางวิทยุและทางเวปไซท์ และทางเวปบอร์ดของกองกำลังกองทัพภาคที่๔ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
 
 ๑. สามารถพูดภาษาอิสลาม มลายู ได้ เขียนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 ๒. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 
 ๓. มีความสามารถที่โด่ดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
 
 ๔. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัว
 
 ๕. มีบุคคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับการเป็นทหาร
 
 ๖. พูดจาประชาสัมพันธ์ได้
 
 ๗. อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ไม่เกิน ๓๐ ปี
 
 ๘. สถานภาพโสด (ไม่มีภาระทางครอบครัว)
 
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
 - รับรายงานตัวเพื่อทำการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานหญิง ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น.
 
 ๑. ให้แต่กายด้วยชุดสุภาพมารายงานตัวในวันสอบ
 
 ๒. ให้เตรียมชุดวอร์มและรองเท้าผ้าใบมาด้วย
 
 ๓. ให้เตรียมปากกา มาใช้ในการสอบข้อเขียนด้วย
 
 - สอบความรู้ทั่วไปและคอมพิวเตอร์
 
 - ทดสอบสมรรถภาพร่างกายดังนี้
 
 ๑. วิ่งระยะทาง ๒ ก.ม.
 
 ๒. ดันพื้น ๒ นาที
 
 ๓. ลุกนั่ง ๒ นาที
 
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
 - ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านพร้อมรายงานตัว ณ บก.กรมทหารพรานที่๔๑ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
 
 - รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๕.๓๐ น.
 
 ติดต่อสอบถามที่ กรมทหารพรานที่๔๑ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
 
 โทร.๐๗๓-๒๑๖๓๔๑,๐๗๓-๒๑๖๑๘๘ลงวันที่ 12/05/2009 15:23:33
จำนวนผู้ชม 13464
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ