SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มูลนิธิรักษ์ไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

มูลนิธิรักษ์ไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครเจ้าหน้าที่ มูลนิธิรักษ์ไทย , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครเจ้าหน้าที่ มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดั งมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย (PHAMIT 2)
 
 1. ผู้ประสานงานภาคสนาม 2 อัตรา (สมุทรสาคร 1, อุบลราชธานี 1)
 
 2. เจ้าหน้าที่สนาม 5 อัตรา (มุกดาหาร 1, เลย 1, ศรีสะเกษ 1, อุดรธานี 1, สุราษฎร์ธานี 1)
 
 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเพิ่มการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ยาชนิดฉีด (IDU)
 
 3. ผู้ประสานงานภาคสนาม 2 อัตรา (สมุทร ปราการ 1, สุราษฎร์ธานี 1)
 
 4. เจ้าหน้าที่สนาม 14 อัตรา (อ่อนนุช 1, สมุทร ปราการ 1, กระบี่ 4, นครศรีธรรมราช 4, สุราษฎร์ธานี
 
 4)
 
 โครงการการดูแลรักษาและส่งต่อเพื่อรับยาต้านไวรัสในแรงงานข้ามชาติ (RCC-CARE)
 
 5. เจ้าหน้าที่สนาม 4 อัตรา (สมุทรปราการ 2, สมุทรสงคราม 1, สมุทรสาคร 1)
 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติในด้านการคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม (EC-MW)
 
 6. เจ้าหน้าที่สนาม 6 อัตรา (สมุทรปราการ 1, สมุทรสาคร 1, สมุทรสงคราม 1, นครศรีธรรมราช 1, สุราษฎร์ธานี 2)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
 
 ตำแหน่งผู้ประสานงานภาคสนาม (Field Coordinator)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์การบริหารโครงการขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ด้าน HIV/AIDS อย่างน้อย 2-3 ปี
 
 - มีทักษะในการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การเขียนรายงาน และการติดตามประเมินผล
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี (พูด/เขียน)
 
 - สามารถทำงานเป็นหัวหน้าทีมได้ดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติด และ/หรือแรงงานข้ามชาติ ตามโครงการที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งที่สมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวังส่งมายัง มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.ประดิพัทธ์ ซ.ประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552ลงวันที่ 12/05/2009 15:11:51
จำนวนผู้ชม 1420
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ