SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับสมัคร อบต.สาคู รับสมัครเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา

เปิดรับสมัคร อบต.สาคู รับสมัครเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัคร อบต.สาคู, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัคร อบต.สาคู

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค คลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2552 รวม 17 ต ำแหน่ง 18 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่ไปนี้
 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้ 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1 อัตรา
 5. ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่การประปา 1 อัตรา
 7. ช่างโยธา 1 อัตรา
 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
 13. นายช่างเชื่อมแบบ 1 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
 16. นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 17. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
 
 ทุกตำแหน่ง ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 60 บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ส่วนย่อยวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 
 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 720 5328 ต่อ 16
 
 หรือ www.sakhu.go.th  
 
 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น



ลงวันที่ 06/05/2009 13:21:24
จำนวนผู้ชม 13620
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ