SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับสมัครงาน กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เปิดรับสมัครงาน กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงาน กรมธนารักษ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงาน กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
 
 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่จัดจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เพื่อรองรับการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางด้านสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่และประเมินราคาทรัพย์สิน
 
 สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1
 
 วิธีการสมัคร
 
 - ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่รับสมัคร
 
 - ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือก และเอกสารสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
 
 - ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกแต่อย่างใด
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
 
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก) ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่ น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้นลงวันที่ 06/05/2009 12:37:13
จำนวนผู้ชม 3388
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ