ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับนักวิชาการอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับนักวิชาการอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานราชการทั ่วไป
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฎิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 11 จังหวัดสงขลา อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน 1,500 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม สาขาออก แบบอุตสาหกรรม หรือศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่จำเป็นในการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2345-3173 หรือที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0-7421-1905-8, 0-7421-1565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ในวันเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
  http://ipc11.dip.go.th
 
 เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาลงวันที่ 04/05/2009 10:26:48
จำนวนผู้ชม 1149
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้งาน 53953 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128405 คน