SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครเจ้าหน้าที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครเจ้าหน้าที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัคร เจ้าหน้าที ่สำนักงาน ( การตลาด และ บริหารงานทั่วไป )
 
 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.โทร.0 2218 3269 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 คณะนิเทศศาสตร์
 2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มีความรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ การเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.โทร.0 2218 2177 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 28/04/2009 09:51:08
จำนวนผู้ชม 2016
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ