SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโท 6 อัตรา
 
 1. นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารภาครัฐ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินหรือบัญชี
 - มีประสบการณ์ทางด้านงานการเงินและบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
 2. นักวิชาการศึกษา (1 อัตรา)
 - เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 - วุฒิปริญญาโท (โดยมีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางการศึกษา)
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2552
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยราชสุดางานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เลขที่ 111 ม.6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.0 2889 5315-9 ต่อ 241, 311
 3. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 - เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 - วุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office สถิติอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้
 - หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เจ้าหน้าที่วิจัย (3 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 - มีความรู้ในวิชาการวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคลอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 5. อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 6. อาจารย์ ภควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล (3 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโทหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาเอก ทางทันตแพทยศาสตร์ สาขาใดก็ได้
 7. อาจารย์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 - มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี
 8. อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (1 อัตรา)
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินก ทันตกรรมหัตถการ หรือสาขาวิทยาเอ็นโคดอนดต์หรือหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโคคอนต์
 9. พยาบาล (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาล
 10. นักรังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 - อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค
 - มีใบประกอบโรคศิลป์ สาขารังสีเทคนิค
 11. ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์รากเทียม (3 อัตรา)
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 - มีทักษะในการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่อาคาร 4 ชั้น 9 สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 25/04/2009 09:24:17
จำนวนผู้ชม 1742
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ