SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครพนักงาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครพนักงาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปร ิญญาตรี 10 อัตรา
 
 สาขาสุขุมวิท
 1. พนักงานขาย กลุ่มสถาบันการศึกษา (สัญญาจ้างรายปี) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 - มีประสบการณ์ขายหนังสือพิมพ์และหนังสืออย่างน้อย 3 ปี
 - มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองธุรกิจ และการนำเสนอที่ดี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 2. พนักงานจัดอาร์ต (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้เครื่อง Macintosh Program In design, PageMaker, Photoshop, Illustrator ได้
 - มีประสบการณ์การจัดอาร์ตเวิร์คอย่างน้อย 2 ปี
 - มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ละเอียดรอบคอบ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
 3. นักศึกษาฝึกงานบัญชี (2 อัตรา)
 - เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 - ฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคการศึกษา (ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป)
 - ต้องมีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยที่สังกัด
 4. ผู้เชี่ยวชาญคอร์สภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. ผู้เชี่ยวชาญคอร์สภาษาจีน (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 - มีประสบการณ์ในการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง
 6. พนักงานธุรการประสานงานขาย (สัญญาจ้าง) (1 อัตรา)
 - เพศชาย วุฒิปวส.
 - มีประสบการณ์ในการประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
 - สามารถทำงานนอกเวลาได้
 สาขาพัฒนาการ
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานสัญญาจ้าง) (1 อัตรา)
 - เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 - มีบุคลิกภาพ มีความอดทน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 8. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) (1 อัตรา)
 - วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 - มีความรู้ในงานทางด้านสอบเทียบ
 - หากมีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สาขาเชียร์รังสิต
 9. แม่บ้าน (1 อัตรา)
 - เพศหญิง
 - สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลาทำการของห้างสรรพสินค้าได้
 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tpa.co.thลงวันที่ 22/04/2009 23:01:30
จำนวนผู้ชม 1465
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ