SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.คุมประพฤติอำนาจเจริญ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สนง.คุมประพฤติอำนาจเจริญ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครพนักงานราชการ สนง.คุมประพฤติอำนาจเจริญ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครพนักงานราชการ สนง.คุมประพฤติอำนาจเจริญ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อม ูล (ปิดรับสมัคร 23 เมษายน 2552)
 
 
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 1
 
 อัตราระยะเวลาการจ้าง
 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
 
 อัตราค่าตอบแทน
 7,010 บาท
 
 สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมประพฤติรายงานการคุมประพฤติ รายงานผลตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยกร เลขานุการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหับตำแหน่งนี้ได้
 
 การรับสมัครสอบ
 ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครสอบและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ให้บอกสถานที่รับสมัครให้ละเอียด พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045 – 235158 โทรสาร. 045 – 235080 ปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
 
 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 
 
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
 ที่อยู่   ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  045 – 235158ลงวันที่ 20/04/2009 12:31:07
จำนวนผู้ชม 2996
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ