ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครข้าราชการ นักอุตุนิยมวิทยา วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครข้าราชการ นักอุตุนิยมวิทยา วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร ข้าราชการ นักอุตุนิยมวิทยา วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา

 
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ กายภาพ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี โทร.0 2399 4023 ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สำหรับการสมัครสอบพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบไปยัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา กทม.10260 และให้วงเล็บมุมซองว่า ''''สมัครสอบแข่งขันนักอุตุนิยมวิทยา'''' ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
โดยให้ผู้สมัครสอบซื้อไปรษณีย์ธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 20 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10260 ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสำคัญ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาทลงวันที่ 16/04/2009 23:46:12
จำนวนผู้ชม 1715
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54461 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน