SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง1. นักวิชาการเวชสถิติ อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวิจัยคณะฯ หน่วยบริหารงานทั่วไป

2. นักวิชาการเวชสถิติ อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวิจัยคณะฯ กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ หน่วยชีวสถิติ

3. นักรังสีการแพทย์ อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
ภาควิชารังสีวิทยา หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งรักษา

4. คนงาน (ธุรการหอผู้ป่วย) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ (ม.6) เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 5 อัตรา

5. คนงาน (ม.6 ) เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00–16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-2583ลงวันที่ 14/04/2009 23:09:33
จำนวนผู้ชม 2516
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ