SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับเจ้าพนักงาน สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาโท 5 อัตรา

เปิดรับเจ้าพนักงาน สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาโท 5 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับเจ้าพนักงาน สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับเจ้าพนักงาน สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโท 5 อัตรา

 
1. นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา กลุ่มแผนงานและโครงการ กลุ่มแผนงานงบประมาณอุดมศึกษาสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (4 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ สถิติ การวิจัยดำเนิน งานคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ การบริหารจัดการสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ทางการบริหาร งานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท โดยดำเนินการสมัครได้ 2 วิธีคือ
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.mua.go.th
- กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- จัดส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบอื่น ๆ ตามวันที่รับสมัครและธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งละ 200 บาท ถึง นางสุภัตรา วิรพลิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ธนาณัติสั่งจ่ายที่ ปณ.สนามเป้า กทม.10406ลงวันที่ 31/03/2009 14:23:29
จำนวนผู้ชม 1358
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ