SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพนักงาน กรมทรัพยากรธรณี รับนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

เปิดรับพนักงาน กรมทรัพยากรธรณี รับนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงาน กรมทรัพยากรธรณี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงาน กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับนักวิทยาศาสตร์ กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพ ยากรธรณี 2 อัตรา
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 2.สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมทั้งแนบธนาณัติสั่งจ่าย “ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง” ปณ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10413 จำนวน 200 บาท โดยจ่าหน้าซองถึง หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง “สมัครคัดเลือก” ภายในวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันยื่นใบสมัคร ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dmr.go.th  ลงวันที่ 30/03/2009 04:21:10
จำนวนผู้ชม 1101
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ