ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่งานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา 2 อัตรา กลุ่มงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- เงินเดือน 5,760 บาท
ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุงรักษา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เงินเดือน 5,760 บาท
ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนวิทยา
- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3,ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เงินเดือน 5,360 บาท

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
2. หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
4. เพศชายต้องมีใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2552
ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-7025-35 ต่อ1515
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web Site
http://www.nci.go.th/job_nci.htmlลงวันที่ 26/03/2009 12:38:32
จำนวนผู้ชม 1296
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน