SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน กรมชลประทาน รับเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา

ประกาศงาน กรมชลประทาน รับเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศงาน กรมชลประทาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศงาน กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบ
    บริหารงานบุคคล   7 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติผู้สมัคร
  -วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนา
   ทรัพยากรมนุษย์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่ว
   ไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   (ภาค ข.) ของก.พ.
 
  2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 1 อัตรา
 คุณสมบัติผู้สมัคร
  -วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
   เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาค
   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของก.พ.
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2241-7555  ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2552ลงวันที่ 24/03/2009 23:35:12
จำนวนผู้ชม 1495
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ