SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับพนักงาน คปสอ.วัดเพลง รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

ประกาศรับพนักงาน คปสอ.วัดเพลง รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับพนักงาน คปสอ.วัดเพลง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับพนักงาน คปสอ.วัดเพลง

คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอวัดเพลง (คปสอ.)มี ความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร าวรายเดือน  เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง  ประจำปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังห วัดราชบุรี  ดังนี้  
 
  - นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2  อัตรา  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์  การพยาบาล  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท  
 
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,940 บาท  
 
            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง  ได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โ รงพยาบาลวัดเพลง  ตำบลวัดเพลง  อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี   ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  2 เมษายน  2552 ในวันและเวลาราชกา ร (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หม ายเลข 032-399290-1 ,032-399091 ต่อ 126ลงวันที่ 24/03/2009 23:26:05
จำนวนผู้ชม 1092
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ