ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับพนักงานธุรการ ชั้น 2 จำนวน 10 อัตรา

ประกาศตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับพนักงานธุรการ ชั้น 2 จำนวน 10 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุ นทหารอากาศ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 คน ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 พนักงานธุรการ ชั้น 2 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 10 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
 
 หลักฐานของผู้สมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. ต้นฉบับวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ
     1 ฉบับ พร้อมสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดา มารดาของผู้สมัคร (หากบิดา
     หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือ
     มารดา หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติ
     ของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 4. กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือ
     ทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก
     ทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อม
     สำเนา 1 ฉบับ
 5. ผู้สมัครที่เป็นหญิง หากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญ
     การสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 
 สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล (อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 3) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. 0-2534-7234, 0-2534-7293 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ในวันเวลาราชการ  http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/ลงวันที่ 24/03/2009 23:04:08
จำนวนผู้ชม 2077
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน