SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศตำแหน่งงานว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

ประกาศตำแหน่งงานว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศตำแหน่งงานว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศตำแหน่งงานว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 3 อัตรา  ปฏิบัติงานที่งานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา 2 อัตรา
 
 กลุ่มงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุก
   สาขา
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 30  ปี
 -เงินเดือน 5,760 บาท
 
 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุงรักษา
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า
 
 ช่างอิเลคทรอนิกส์
 -อายุไม่เกิน 30  ปี
 -เงินเดือน 5,760 บาท
 
 ตำแหน่งคนครัว  จำนวน 2 อัตรา  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนวิทยา
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3,ม.6) หรือ
  เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -อายุไม่เกิน 30  ปี
 -เงินเดือน 5,360  บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
 1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1
    รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
 2.หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อม
    สำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 3.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
     ฉบับที่ 6
 4.เพศชายต้องมีใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา
    จำนวน 1 ฉบับ
 5.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 
 สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2552 ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  268/1  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0-2354-7025-35 ต่อ1515  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Web Site   http://www.nci.go.th/job_nci.htmlลงวันที่ 24/03/2009 23:01:58
จำนวนผู้ชม 1434
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ