ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม , รับสมัครนักวิชาการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม , รับสมัครนักวิชาการ

สำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน ภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ประจำปีงบประมาณ 2552 ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ทางทะเล เคมีเทคนิค วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเคมีชีววิทยา
หลักฐานที่ต้องนำมายื่น พร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม.หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ปริญญาบัตรแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระรามที่ 6 กทม.โทร.0 2202 331709 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการลงวันที่ 20/03/2009 19:01:33
จำนวนผู้ชม 1260
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน