ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน อบต.วังชิ้น รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ประกาศรับสมัครงาน อบต.วังชิ้น รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน อบต.วังชิ้น , สมัครงาน อบต.วังชิ้น , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน อบต.วังชิ้น , สมัครงาน อบต.วังชิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
- วุฒิปวช.ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
- เพศชาย/หญิง
- มีความรอบรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในงานช่างโยธา และมีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 6,710 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราว
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น (ห้องสำนักงานปลัดฯ/งานธุรการ) โทร.0 5428 8312 โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุกจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตเท่านั้น)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 1-5 ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับลงวันที่ 20/03/2009 19:00:17
จำนวนผู้ชม 1732
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน