SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ  ร ับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่าง  ๆ ดังนี้  
  - พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา  
  - พนักงานประจำรถขยะ  2 อัตรา
  - พนักงานจดวัดมาตรน้ำ 2 อัตรา
  - พนักงานผลิตน้ำประปา  1 อัตรา
  - คนสวน  1 อัตรา  
 ค่าตอบแทน  5,080 บาท/เดือน  
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  2 ตำแหน่ง  
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
  - ผู้ช่วยช่างโยธา
 ค่าตอบแทน  5,760 บาท/เดือน
 
           ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่  องค์การบริห ารส่วนตำบลโพนเขวา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม  2552  ในวันและเ วลาราชการ  โทร  045-911544ลงวันที่ 18/03/2009 13:27:35
จำนวนผู้ชม 1712
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ