SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร ข้าราชการ เปิดสอบ วุฒิปริญญาตรี ผ่านเน็ต

เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร ข้าราชการ เปิดสอบ วุฒิปริญญาตรี ผ่านเน็ต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดสอบข้าราชการ ก.พ. , เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ. , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดสอบข้าราชการ ก.พ. , เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ.สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร ข้าราชการ เปิดสอบ วุฒิปริญญาตรี ผ่านเน็ต

ข้าราชการ
1. นิติกรปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
2. เศรษฐกรปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบ

เปิดสอบข้าราชการ : ก.พ.
ลงวันที่ 13/03/2009 13:16:18
จำนวนผู้ชม 4835
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ