SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน วุฒิพยาบาลวิชาชีพ / โภชนาการ ร.พ.หนองบุญมาก

รับสมัครงาน วุฒิพยาบาลวิชาชีพ / โภชนาการ ร.พ.หนองบุญมาก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. โภชนาการ 1 อัตรา
- วุฒิปวส.หรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ด้านคหกรรมศาสตร์ เน้นทางคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร.พ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 Tel.0 4433 0105-6 ต่อ 102 โทรสาร 0 4449 0074 ตั้งแต่วันที่ 3-31 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 13/03/2009 12:44:08
จำนวนผู้ชม 1996
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ