SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข่าวรับสมัครงาน โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี รับบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี รับบุคลากรทางการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ข่าวรับสมัครงาน โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี, ข้อมูลเกี่ยวกับ ข่าวรับสมัครงาน โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี

โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี รับสมัคร บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที ่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ท ะเบียน, พนักงานขับรถ
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. รักการเรียนรู้ พร้อมจะพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
     โรงเรียน
 3. มีพฤติกรรมเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ สามารถเป็นแบบ
     อย่างที่ดีได้
 
 เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง จบ ปวช./ม.6 ขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่ม จัดระบบงาน่ได้
 หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 หลักฐานการสมัครงาน
 
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ. ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาบัตร)
     และฉบับจริง
 4. ใบประกอบวิชาชีพครู, วุฒิบัตร/หลักฐานการอบรมสัมนา (ถ้ามี)
 5. แฟ้มประวัติ, หลักฐานประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 
 ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี 330 หมู่ 2 ซอยอู่ทอง ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2382-7471-2 Email: admin@chamni.th.eduลงวันที่ 12/03/2009 13:22:01
จำนวนผู้ชม 1849
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ