ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 อัตรา

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงาน สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงาน สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูก จ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป โดยอนุโลมตามมาตรา 35
       แห่งระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2538
 1.2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี และไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 1.3 เพศหญิง หรือเพศชาย กรณีที่เป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการ  
       เกณฑ์ทหาร
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3. เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร
 3.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่ ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล (ชั้น 3)
 3.2 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 3.4 ใบรับรองแพทย์
 3.5 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3.6 สำเนาใบกองเกินทหาร 1 ฉบับ (หากเป็นเพศชาย)
 
 4. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สมัคร ติดต่อ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31
 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2552 ณ ฝ่ายบริหารสถานพยาบาล
 หรือดูผ่าน เว็บ (www.inf.ku.ac.th)
 
 6. การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารสถานพยาบาล
 
 7. ประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00เป็นต้นไปลงวันที่ 12/03/2009 13:21:37
จำนวนผู้ชม 1361
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน