ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงานอบต อบต.เกาะแก้ว จ.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานอบต อบต.เกาะแก้ว จ.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงานอบต อบต.เกาะแก้ว , สมัครงานอบต , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงานอบต อบต.เกาะแก้ว , สมัครงานอบตอบต.เกาะแก้ว จ.สุรินทร์ รับสมัครค พนักงานจ้าง 6 อัตรา

สำนักงานปลัด
1. คนงานทั่วไป (นักการภารโรง) (1 อัตรา)
- วุฒิม.ปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คนงานทั่วไป (งานการเกษตร) (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.ทางการเกษตร หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีประสบการณ์ด้านงานเกษตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
3. คนงานทั่วไป (บันทึกข้อมูล) (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้การรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
4. คนงานทั่วไป (กีฬาและนันทนาการ) (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
- มีใบประกาศนียบัตรผ่านการคัดสินค้า
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
ส่วนการคลัง
5. คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
ส่วนโยธา
6. คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทร.0 4415 1817 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

ประกาศรับสมัครงานอบต : อบต.เกาะแก้ว
ลงวันที่ 10/03/2009 11:48:31
จำนวนผู้ชม 3325
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55240 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน