SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศตำแหน่งงาน กรมควบคุมโรค รับพนักงานราชการ 1 อัตรา

ประกาศตำแหน่งงาน กรมควบคุมโรค รับพนักงานราชการ 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศตำแหน่งงาน กรมควบคุมโรค , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศตำแหน่งงาน กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว ไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการท ี่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 76 หมู่ 5 อำเ ภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรับสมัครจากผู้มีวุฒิประกาศนีย บัตรทางการสาธารณสุขหรือการพยาบาล ซึ่งศึกษาต่อจากชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค อาคาร 3 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2552 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครท่านละ 50 บาทลงวันที่ 09/03/2009 15:34:37
จำนวนผู้ชม 1230
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ