ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับพยาบาลวิชาชีพและโภชนากร 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับพยาบาลวิชาชีพและโภชนากร 3 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลหนองบุญมาก, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลหนองบุญมาก

โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุค คลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตร าและตำแหน่งโภชนากร 1 อัตรา
 
 สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 โทร 044-330105-6 ต่อ 102 โทรสาร 044-490074 ตั้งแต่วันที่ 3 -31มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ ตำแห น่งพยาบาลวิชาชีพ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การพยาบลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลหรือสาขาก ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใ ช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ตำแหน่งโภชนากร ได้รั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรืออนุปริญญา  ซึ่งมีระยะเวลาการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ห รือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ด ้านคหกรรมศาสตร์ เน้นทางคหกรรมสาสตร์อาหารและโภชนาการ หรือทางอ ื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ลงวันที่ 02/03/2009 13:25:15
จำนวนผู้ชม 2385
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน