ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รับเภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รับเภสัชกร 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลท่าหลวง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลท่าหลวง

โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้า ที่ตำเหน่งเภสัชกร จำนวนหนึ่งตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน ี้
 
 1.ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 - ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - อัตราเงินเดือน 11,740 บาท (ไม่รวมเงินส่วนอื่นๆ)
 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 - ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา
    ราชการได้
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - มีวุฒิกาสรศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (บริบาล
   เภสัชกรรม)
 
 เอกสารและหลักฐานใช้ในการยื่นสมัครสอบ
 - หนังสือรับรองการศึกษา หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผล
   การเรียน ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด
 - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 - ใบรับรองแพทย์ 1ฉบับ
 - หลักฐานอื่นๆ
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง เลขที่ 29 หมู่ 9 ตำลบลท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม 2552 ในวันเวลาราชการ เบอร์โทรติดต่อ 036-497105 ต่อ 101ลงวันที่ 02/03/2009 13:24:23
จำนวนผู้ชม 2668
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน