SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี รับลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ งานนำจ่าย 1 อัตรา

ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี รับลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ งานนำจ่าย 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี

สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ พื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ งานนำจ่ายโดยใ ช้รถจักรยานยนต์/ไขตู้/คัดเลือกขาเข้า ประจำที่ทำการไปรษณีย์ใน เขตท้องที่รับสมัคร อำเภอเมือง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 224 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี
 
 -ผู้สมัครมีสัญชาติ ไทย เป็นชายหรือหญิง
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 -มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 
 ผู้ที่คัดเลือกได้ที่จะต้องทำหน้าที่นำจ่าย โดยรถจักรยานยนต์ หากไม่สามารถนำรถจักรยานยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเลิกจ้างทันที
 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-3233-7168, 0-3233-7044ลงวันที่ 02/03/2009 13:22:57
จำนวนผู้ชม 2804
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ