SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง รับนักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง รับนักกายภาพบำบัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลห้วยยอด , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลห้วยยอด

โรงพยาบาลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวนที่รับ : 1 อัต รา  อัตราค่าจ้างเดือนละ : 10,030 บาท  เงิน พ.ต.ส. เดือนละ 1, 000 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 1. จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 2. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/วิชาชีพทาง
     กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ/วิชาชีพ
     สาขากายภาพบำบัดแล้ว
 3. หากผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้อนพ้นภาระทางการทหาร โดยมี
      เอกสารมาแสดงในวันสมัครด้วย
 
 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2552
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 3 เมษายน 2552
 วิธีการสอบ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ : ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 
 วิธีการสมัครสอบคัดเลือก : สมัครด้วยตนเอง
 หลักฐานและเอกสารที่นำมายื่นในวันสมัครสอบ :
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 X 4
     นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด (พร้อมแสดงตัวจริง)
 4. ใบผ่านงานที่หัวหน้างานรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน (ถ้ามี)
 5. ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลห้วยยอด จำนวน 1 ฉบับ
     (สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลห้วยยอดในวันที่มา
     ยื่นใบสมัคร)
 6. หนังสือรับรองความประพฤติ 1 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการ
     ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ)
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1
     ฉบับ (ถ้ามี)
 8.ใบรับรองการพ้นภาระทางการทหาร
 9.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 20 บาท
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 งานกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลห้วยยอด
 17 ม. 2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  โทร. 0-7523-3034-5 หรือ โทร. 08-9610-1158  http://www.tro.moph.go.th/huaiyothospital/ลงวันที่ 02/03/2009 12:21:26
จำนวนผู้ชม 1686
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51821 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127967 คน