SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขึ้นทะเบียนว่างงาน แล้ว 2 แสนคน

ขึ้นทะเบียนว่างงาน แล้ว 2 แสนคน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ขึ้นทะเบียนว่างงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ขึ้นทะเบียนว่างงาน


วิกฤติว่างงานทำให้คนแห่ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือกว่า 2 แสนคน แต่บรรจุงานใหม่เพียง 6หมื่นตำแหน่ง

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการว่างงานว่า สถานการณ์เลิกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -6 กุมภาพันธ์ 2552 พบว่า มีสถานประกอบการปิดกิจการแล้วจำนวน 110 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 12,524 คน และมีสถานประกอบการมีแนวโน้มจะเลิกจ้าง 207 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 95,589 คน แบ่งออกเป็นลูกจ้างที่เสี่ยงต่อการเลิกจ้างสูงจำนวน 33,536 คน และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบในลักษณะถูกลดเงินโบนัส ลดเวลาการทำงาน จำนวน 62,053 คน ส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทผลิตสิ่งทอ ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเครื่องประดับและอุตสาหกรรมยานยนต์

สำหรับ ตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินงานให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 -6 กุมภาพันธ์ 2552 พบว่า มีผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนแรงงาน 209,414 คน มีการบรรจุงาน 59,919 คน

อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน ทั่วประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 รวม 128,173 อัตรา ตามลำดับความต้องการดังนี้ อาชีพพื้นฐาน (แรงงานการผลิต แรงงานทั่วไป) 32,896 อัตรา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 31,883 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 17,001 อัตรา

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 12,451 อัตรา เสมียนเจ้าหน้าที่ 11,936 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 11,510 อัตรา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 5,457 อัตรา ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 3,879 อัตรา ผู้ฝึกงาน 690 อัตรา และผู้ปฎิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปพื้นฐาน) 470 อัตรา

อนึ่ง ผู้ประกันตนที่ว่างงานและขึ้นทะเบียนหางาน ต้องรีบดำเนินการภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้าง จะได้รับประโยชน์ทดแทนระหว่างว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี หรือกรณีลาออกจากงานหรือสุดสิ้นสัญญาจ้างจะได้รับผลประโยชน์ทดแทนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปี

ที่มา : thannews.th.com
ลงวันที่ 02/03/2009 00:04:14
จำนวนผู้ชม 3326
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ