SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


SCG รุกพัฒนาทุนมนุษย์แต่ต้นน้ำ สร้างคนให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

SCG รุกพัฒนาทุนมนุษย์แต่ต้นน้ำ สร้างคนให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : พัฒนาทุนมนุษย์ เทคโนโลยี, ข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาทุนมนุษย์ เทคโนโลยี

SCG รุกพัฒนาทุนมนุษย์แต่ต้นน้ำ สร้างคนให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี


แม้ว่าค่านิยมในการส่งบุตรหลานเรียนหนังสือสูงๆ จะเป็นเรื่องดี แต่หากเรียนจบออกมาแล้วไม่แมตช์กับตลาดแรงงานก็เป็นความล้มเหลวของการลงทุนสร้างทุนมนุษย์เช่นกัน

เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG เล็งเห็นว่า หากไม่มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานจะก่อปัญหาใหญ่ให้ประเทศไทยในอนาคตได้

SCG จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดโครงการ ต้นแบบการผลิตช่างเทคนิค พัฒนาคนที่ต้นน้ำ ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายเทคนิคให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในสถาบันการศึกษา 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี จึงมีแผนขยายโครงการต่อเนื่อง

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ให้ข้อมูลว่า ค่านิยมในเรื่องการส่งบุตรหลานเรียนสูงๆ แทนที่เรียนจบ ปวช. ปวส.เพื่อไปทำงานกำลังเป็นปัญหาอยู่ในหลายประเทศ ปัญหาของการเรียนในสาขาที่ไม่ตรงกับงานที่รองรับ

"วันนี้ความต้องการแรงงานสายอาชีพระดับ ปวช. ปวส.ในประเทศไทยมีค่อนข้างเยอะ แต่เด็กที่จบสายอาชีพจริงมีน้อยและคุณภาพยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคนี้ถือเป็นส่วนเล็กๆ ในการที่จะช่วยให้อาชีวศึกษาในประเทศไทยมีคุณค่ามากขึ้น และสามารถดึงดูดนักเรียนมาเรียนสายอาชีวะมากขึ้น"

โครงการความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของครู และพัฒนาฝีมือนักศึกษาช่างเทคนิคให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และรองรับความต้องการของภาคธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดย SCG มีธุรกิจมากมายทั้งซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง กระดาษ เคมีภัณฑ์ รองรับอยู่

"นับแต่เริ่มเปิดโครงการเมื่อ 2 ปีก่อน ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งสถานศึกษา ครู นักศึกษาวิชาช่าง และสถานประกอบการ ในปี 2552 จึงได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการต่ออีก 2 ปี เพิ่มสถาบันการศึกษาอีก 2 แห่งที่สงขลา และนครศรีธรรมราช"

ปัจจุบันมีนักศึกษาในโครงการทั้งหมด 263 คน เรียนจบแล้ว 103 คน ทำงานกับ SCG 29 คน โดยไม่ได้มีข้อผูกมัดว่าจะต้องทำงานกับ SCG เท่านั้น แต่เป็นการผลิตคนป้อนให้กับอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

"อยากให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา" กานต์ย้ำ

เฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการ สอศ.เสริมว่า ช่างอุตสาหกรรมที่จะไปเป็นช่างเทคนิคที่ดีจะต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่ดี ยิ่งสถานประกอบการเอื้อเฟื้อให้นักศึกษาได้ฝึกงานจะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของช่างอุตสาหกรรมมากขึ้น

"โครงการนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาช่างให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการบ่มเพาะบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อตลาดโรงงานใน พื้นที่ด้วย"

มนูญ สรรค์คุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง SCG ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ได้พิมพ์คู่มือการเรียนการสอนที่วิศวกรของ SCG ได้พัฒนาร่วมกับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 450 เล่มแจกให้กับวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ โดยสอดแทรกในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ constructionism ในลักษณะการทำงานเป็นโปรเจ็กต์ มีพี่เลี้ยงและครูฝึกคอยให้การสนับสนุน ซึ่งในแต่ละธุรกิจจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป

เด็กที่มาฝึกงานกับ SCG จะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือโรงงานจริงๆ ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานในโรงงาน นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีเอ็นจิเนียร์ มีหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก เป็นโค้ชให้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น TQM, TPM

เมื่อถึงเวลาที่เด็กเหล่านี้ต้องไปทำงานจริง ก็จะสามารถทำงานได้เลย บริษัท ไม่ต้องไปฝึก ไปนั่งเรียนรู้งานกันใหม่อีกปี สองปีกว่าจะใช้งานได้

"วันนี้นักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนต่อสูงๆ เพราะที่ SCG ได้จัดแคเรียร์พาทให้กับระดับ ปวช. ปวส.สามารถเติบโตได้ เรียกว่าเป็นสเปเชียลิสต์เทค เป็นหลักสูตร ต่อเนื่องที่ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่งเสริมให้พนักงานที่จบระดับ ปวช. ปวส.ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อให้ สามารถดีไซน์เครื่องจักรได้ เป็นเอ็นจิเนียร์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน แล้วกลับมาฝึกงานเป็นเอ็นจิเนียร์ต่อยอดได้"

"มนูญ" ให้เหตุผลที่ขยายไปภาคใต้ว่า เวลานี้ในภูมิภาคต่างๆ ประสบปัญหาเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ คือ สิ่งที่เด็กเรียนมามักไม่ตรงกับการทำงาน เนื่องจากช่วงที่เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท วิชาที่เรียนไม่ตรงกับพื้นฐานที่เรียนในช่วง ปวช. ปวส. ทำให้ประเทศชาติเสียต้นทุนโดยใช่เหตุ SCG ต้องการลดปัญหาเหล่านี้จึงได้ขยายโครงการเพื่อพัฒนาเด็กด้านอาชีวะป้อนตลาด ซึ่งในภาคใต้ SCG ก็มีโรงงานอยู่หลายแห่ง นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของโรงงานแล้ว ยังช่วยรัฐบาลในเรื่องของแรงงานคืนถิ่นอีกด้วย

และในอนาคตจะขยายโครงการไปยังประเทศเวียดนามด้วย เพราะขณะนี้ SCG ได้ไปลงทุนขยายธุรกิจหลายแห่ง แต่แรงงานที่เวียดนามยังขาดแคลนอยู่มาก จำเป็นต้องสร้างเองซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ดีในสายตาต่างชาติ

"วันนี้คนไทยต้องเปลี่ยนค่านิยมในการเรียนต่อ ถ้ามีโอกาสคงต้องคุยกับรัฐบาล เพราะเกี่ยวโยงกับไมนด์เซตของผู้บริหารการศึกษาของประเทศ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ต ต้องคุยกับสำนักงานอุดมศึกษาเพื่อต่อยอดในส่วนราชมงคล และราชภัฏ"

SCG นั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปรับลดงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรลง เมื่อเร็วๆ นี้เพิ่งเปิดหลักสูตร EDP (executive development program) เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มาสอน และในเดือนสิงหาคมจะเปิดหลักสูตร EMD (excellent marketing leadership) เชิญกูรูจากเคลล็อกมาสอน มีการให้ทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยวอร์ตัน โดยในปีนี้ก็ส่งไป 4 คนเหมือนเดิม

แต่ในส่วนของช่างเทคนิคจะรับสมัครอยู่ที่ 700-800 อัตรา จากที่ปีที่แล้วรับประมาณ 1,200 คน ส่วนปริญญาตรีลดลงเหลือ 200 คน จากเดิมที่รับ 700 คนในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่ SCG ใช้วิธีขยายธุรกิจในลักษณะของการ เทกโอเวอร์ เช่น ในปีที่ผ่านมาได้ไป เทกโอเวอร์บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ได้พนักงานเข้ามาเพิ่มอีก 700-800 คนในครั้งเดียว หรือการขยายการลงทุนไปที่บริษัท ฟินิคซ พัลพŒ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้คนมา 1,600 คน ไม่ต้องรับสมัครคนใหม่

จะเห็นได้ว่าการขยับตัวของ SCG แต่ละครั้งมีเรื่องราวให้ติดตามและสามารถนำไปขบคิดเพื่อพัฒนาตัวเองและองค์กรอยู่เสมอ

หน้า 29

ที่มา : matichon.co.th

ลงวันที่ 02/03/2009 00:01:02
จำนวนผู้ชม 5145
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ