SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง

ประกาศงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทางฟิสิกส์ เคมี นิวเคลียร์ เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาคณิตศาสตร์ นิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมีวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 3*4 ซม.จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ห้อง 318) ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.รายละเอียดสอบถามที่โทร.0 2561 4074 หรือ 0 2596 7600 ต่อ 1325, 1326 หรือทาง
http://www.oaep.go.thลงวันที่ 23/02/2009 13:20:40
จำนวนผู้ชม 1441
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ