SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัคร สำนักงาน กปร. รับพนักงาน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัคร สำนักงาน กปร. รับพนักงาน 4 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัคร สำนักงาน กปร., รับสมัคร สำนักงาน กปร. , ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัคร สำนักงาน กปร., รับสมัคร สำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพร ะราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ ื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กปร. โดยมีรายละเอี ยด ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับ
 1. กลุ่มงานบริการ
 1) พนักงานขับรถโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวน 1
     อัตรา (วุฒิ ม.6 หรือปวช.)
 
 2. กลุ่มงานเทคนิค
 1) นายช่างวิทยุสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ปวช-ปวสในสาขาที่
     เกี่ยวข้อง)
 
 3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี
         หรือปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา)
     2) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรีทาง
         คอมพิวเตอร์)
 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2552 รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ  ชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปร.  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   รายละเอียดการรับสมัครและ Download ใบสมัครได้ที่ www.rdpb.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-2280-6193-99 ต่อ 270-271 และ  0-2282-9247  www.rdpb.go.thลงวันที่ 19/02/2009 21:40:28
จำนวนผู้ชม 1409
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ