SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) รับเจ้าหน้าที่

ประกาศงาน เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) รับเจ้าหน้าที่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศงาน คฝส, สมัครงานคฝส, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศงาน คฝส, สมัครงานคฝส

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) เกิดจากกา รรวมตัวของครอบครัวอาสาฯ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยมีวัตถุป ระสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน และครอบ ครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (ส สย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 - มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน บุคลิกภาพคล่องแคล่วและ
   มีมนุษยสัมพันธ์ในระดับดี
 - กระตือรือร้น ชองเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอพร้อม
   ลุยงานหนัก
 - ระยะทดลองงาน (3 เดือน)
 
 เอกสารการสมัครงาน
 - จดหมาย (แนะนำตัวคุณ ความคาดหวังต่อการทำงาน และเหตุผล
   ที่มูลนิธิฯ ต้องรับคุณเข้าทำงาน)
 - ประวัติการศึกษา รูปถ่าย
 - ประสบการณ์ทำงาน และผลงานเขียน 1-2 ชิ้น (ไม่เกิน 3-5 หน้า)
 
 ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: grace_social@hotmail.com หรือ Fax 0 2888 2332 หรือตามที่อยู่ คุณอัญญาอร พาณิชพึ่งรัก เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 96/168 ม.17 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.10700ลงวันที่ 17/02/2009 15:49:03
จำนวนผู้ชม 1505
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ