SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

ประกาศงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัครงานตำแหน่งอาจารย์, เปิดรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัครงานตำแหน่งอาจารย์, เปิดรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,654 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
ด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. มีผลคะแนนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ระดับคะแนน TOEFL (Paper – Based Test)
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียง
ผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้
โดยผลสอบต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน 2552
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หรือทางเวบไซท์
http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 17/02/2009 15:44:09
จำนวนผู้ชม 1227
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ