SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท

ประกาศงาน สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัครงาน สำนักงานประกันสังคม , ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัครงาน สำนักงานประกันสังคม

สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการบริหารลงทุนในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การลงทุน
- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการจัดการกองทุนตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- หากสอบผ่าน CFA หรือ CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับการลงทุน
- วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการกำกับการลงทุน ด้านวิเคราะห์การลงทุน จัดการกองทุนอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. นักวิเคราะห์อาวุโส/นักวิเคราะห์ 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ และประสบการณ์ตรงด้านการวิเคราะห์การลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี)
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- หากสอบผ่าน CFA หรือ CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือบริหารธุรกิจสถิติ เศรษฐมิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการลงทุนเป็นอย่างดี หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการลงทุนและการบริหารความเสียง
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- หากสอบผ่าน CFA หรือ CISA หรือ FRM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประมวลผลและบัญชีเงินลงทุน
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
- มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการวางระบบสารสนเทศและการเงิน การลงทุน การบัญชีเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวางระบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประวัติการทำงานที่ดี
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (ด้านการลงทุนในต่างประเทศด้านตลาดเงิน)
- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้านการค้าตราสารหนี้ ตราสารทุน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม 88/28 ม.4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel.0 2956 2410 - 2426ลงวันที่ 17/02/2009 15:43:12
จำนวนผู้ชม 1571
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ