SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเ ลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำระบบข้อมูลด้านการพัฒนาระบบราชการ และการรายงานตัวชี้ว ัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของกระทรวงการต่างประเทศ 1 อัตร า
 
 คุณสมบัติ
 - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดี
 - มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่/
   ต่างจังหวัด
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านฐานข้อมูลหรือทำหน้าที่ฝ่าย
   เลขานุการการประชุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โทร.0 2644 6707 หรือทางโทรสาร 0 2640 4030 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 15/02/2009 22:03:06
จำนวนผู้ชม 1373
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ