SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสม ัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรา ยละเอียด ดังนี้
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิม.ปลาย ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน
 - วิธีการคัดเลือก โดยการปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 
 สมัครด้วยตนเอง เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 - สำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน
   จำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อ ลงวันทีทุกหน้าของสำเนาเอกสาร  สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพิธีการและเลขานุการสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาคาร 41 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เสียค่าสมัครลงวันที่ 15/02/2009 21:59:57
จำนวนผู้ชม 1417
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ