ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่สถิติและพนักงานธุรการรวม 3 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่สถิติและพนักงานธุรการรวม 3 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรรับสมัครงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรรับสมัครงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคโนโลยี
     สารสนเทศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและ
     เวลาราชการ
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 
 2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานทะเบียนมะเร็ง กลุ่ม
     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
     2552 ในวันและเวลาราชการ
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่าย
     มาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
 2. หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
     อย่างละ 1 ฉบับ
 3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
 4. ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 
 สนใจสมัครงานได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 0-2354-7025-35 ต่อ1515 หรือที่ Web Site http://www.nci.go.th/job_nci.htmlลงวันที่ 15/02/2009 21:59:30
จำนวนผู้ชม 1011
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54660 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน