SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อเด็คโก้ เปิดรับความท้าทาย ชูสารพัดบริการยุคตลาดเปลี่ยน

อเด็คโก้ เปิดรับความท้าทาย ชูสารพัดบริการยุคตลาดเปลี่ยน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อเด็คโก้ , Outsource Service , ข้อมูลเกี่ยวกับ อเด็คโก้ , Outsource Service

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปัจจุบัน ล้วนส่งผลกระทบต่อการจ้างงานโดยตรง ทั้งการจ้างพนักงานประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ต่างคาดการณ์กันว่าอัตราค่าจ้างในปี 2009 จะไม่มีการก้าวกระโดดให้เห็นอย่างที่ผ่านมาแน่นอน แต่ในตลาดแรงงานที่มีความสามารถพิเศษและหายาก (Shortage Talent , Rare Skilled) นั้นจะยังมีการเติบโตของอัตราค่าจ้าง
       
        ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ Country Manager กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล จัดหา จัดจ้าง และการให้คำปรึกษาด้านการบริหารบุคคล (HR Solution) ได้ให้ข้อมูลถึงแนวโน้มความต้องการแรงงานในส่วนของการจัดหาพนักงาน (Recruitment) ใน 3 สายงานดังนี้
       
        1.สายอุตสาหกรรม ยังมีความต้องการในกลุ่มนักลงทุนใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมทางฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประเภทสายโรงงาน สายการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิ่งทอ หรือธุรกิจที่มีตลาดส่งออกหลักในแถบยุโรป อเมริกา
       
        2.สายงานธุรกิจด้านไอที มีการชะลอตัว และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของโครงสร้าง IT infrastructure ซึ่งย้ายจาก Application ขนาดใหญ่ เช่น ERP หรือ SAP มาใช้ Open source เพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์กร จึงทำให้ความต้องการพนักงานในตำแหน่งเหล่านี้ลดลง เปลี่ยนไปเป็นความต้องการในตำแหน่ง Server virtualization Engineer , Developer for Rich Internet apps and mobile apps มากขึ้น
       
        3.สายการพาณิชย์และธุรการทั่วไป เช่น พนักงานธุรการ หน่วยงานบริหารบุคคล พนักงานต้อนรับ ฝ่ายบริการลูกค้า จะยังมีความต้องการของตลาดอยู่บ้าง แต่ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ในตลาดแรงงาน และค่อนข้างชะลอตัวในระดับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่เงินเดือน 70,000 บาทขึ้นไป
       
        รวมถึงตำแหน่งที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เช่น ผู้ประสานงาน ล่าม พนักงานแปล เลขานุการ ฯลฯ ในระดับปริญญาโทยังเป็นที่ต้องการในสายงานขาย การตลาด วิศวกร เลขานุการผู้บริหาร เป็นจำนวนมากต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
       
        ขณะที่สถานการณ์การเลิกจ้างจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ธุรกิจการเงิน กลุ่มธุรกิจธนาคารข้ามชาติ อุตสาหกรรมด้านการส่งออก ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปรับลดพนักงาน
       
        สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อโครงสร้างเงินเดือนครั้งใหม่ ทำให้บริษัทได้จัดทำ “Adecco Salary Guide 2008/2009” เป็นคู่มือสำหรับองค์กรธุรกิจในการจ้างงานในปี 2552 และข้อมูลฐานเงินเดือนตามสายอาชีพ ในแต่ละธุรกิจ
       
        ธิดารัตน์ กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดครั้งใหญ่และท้าทายการทำงานขององค์กร บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก โดยเน้นบริการ 1.Outplacement หรือ Career Transition วางแผนให้คำปรึกษากับบริษัทที่กำลังลดขนาดองค์กรหรือปิดกิจการ แต่ต้องการช่วยเหลือพนักงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       
        2.เน้นบริการด้านการจัดหางาน (Recruitment) ในธุรกิจที่มีแนวโน้มการจ้างงานสูงโดยเฉพาะนักลงทุนใหม่ๆ เสนอบริการที่ครบวงจร เช่นให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่จัดหา จัดจ้าง ฝึกอบรม 3.บริหารแบบ Full Outsource Service ในส่วนของงานบริการดูแลด้านไอที และบริการงานต้อนรับและธุรการ

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ลงวันที่ 09/02/2009 00:54:44
จำนวนผู้ชม 1807
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ